The President of the Republic of Albania welcomes the Founder and Editor in Chief of Academicus ISJ

The President of Albania, H.E. Bujar Nishani, welcomed in a special meeting at the Presidency the Founder and Editor in Chief of Academicus ISJ, Prof. Dr. Arta Musaraj. On the occasion of the 5th anniversary of the publishing of the Academicus ISJ, on behalf of its International Editorial Board, Prof. Musaraj consigned to President Nishani the full series of issues of Academicus ISJ and its Plaque of Honor. The academic and scientific achievement of Academicus ISJ has been on focus in the discussion, emphasizing the role and impact Academicus ISJ has on promoting the scientific values, scientific research in the fields of social and political sciences, law, economics and communication. President Nishani, by expressing his appreciation for the series of publication, emphasized the importance that science and academic research has not simply in the academic life, but also in the improvement of the society and our lives.
President Nishani expressed his good will to support Academicus ISJ as a valuable scientific asset and valuable scientific publishing platform that Albania presents to the global academic community.

To learn more, visit the official website of the President of Albania

http://president.al/?p=18973

Presidenti i Shqipërisë, Shkelqesia e Tij Bujar Nishani, priti në një takim të veçantë në Presidencë Themeluesen dhe Kryeredaktoren e Academicus ISJ, Prof. Dr. Arta Musaraj. Me rastin e 5-vjetorin e botimit të Academicus ISJ, në emër të Këshillit Redaktues Ndërkombëtar, Prof Musaraj i dorëzoi Presidentit Nishani serine e plotë të botimeve të Academicus ISJ dhe Emblemen e saj të Nderit. Arritjet akademike dhe shkencore e Academicus ISJ ka qenë në fokus te takimit, duke theksuar rolin dhe ndikimin qe Academicus ISJ ka në promovimin e vlerave shkencore, kërkimore shkencore në fushën e shkencave sociale dhe politike, juridike, ekonomike dhe të komunikimit. Presidenti Nishani, duke shprehur vlerësimin e tij për kete botim, theksoi rëndësinë që shkenca dhe hulumtuesi akademik nuk ka thjesht në jetën akademike, por edhe në përmirësimin e shoqërisë dhe jetës, dhe jo vetem shqiptare.

Presidenti Nishani shprehu vullnetin e tij të mirë për të mbështetur Academicus ISJ si një pasuri të vlefshme shkencore dhe platformë dinjitoze shkencore botuese që Shqipëria paraqet për komunitetin akademik nderkombetar.

Per me teper vizitoni faqen zyrtare te Presidentit te Republikes se Shqiperise

http://president.al/?p=18973

* poste elektronike e mbrojtur me autentifikim klienti te certifikuar
* email protected by client authentication certificate
* posta elettronica protetta con autenticazione client certificato
Academicus International Scientific Journal
Academicus
International Scientific Journal
Sheshi i Flamurit, Rruga Muze
PO. Box 4356 Posta Vlore
Al-9401 Vlorë, Albania
Tel: +355 68 60 60 555
Fax: +355 33 223 481
Website: www.academicus.edu.al
E-mail: info

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.